ED小記,  我們這一家

免費獲贈海天堂龜苓膏券一套

hoitingtong.jpg尋日同歷E行去海天堂想買coupon,見係用現金卷型式所以冇買,但俾我眼利見到呢個pormotion!今日收到email要俾個地址佢地寄coupon俾我,應該唔係呃人掛。。。

申請過程如下:

1, 去www.pointcow.com.hk 完成登記會員(要用真email 確認,費用全免)

2, 等收Email通知輸入郵寄地址