Anson小記,  我們這一家

失蹤了的毛衣


哈..果topic打完..覺得有d似卡通片每集既theme
由於要換電話
故需要將電話內的相片過落電腦道
一直你都話唔知放左係邊既白色衫..
它的樣貌是
……e排滑雞片帶點…….
……………………………………………..
少左多芬味