7 Months

18/9/2018 係Jetso couple 變”我們這一家” 7個月嘅日子!

新成員擁有多個名字。。 軒軒,軒仔,肥波,狗仔軒 等等。。。。 

無論點叫法都好,他!是我們的兒子!梁柏軒!

我們這一家
父子時間
母子時間