Anson小記 / 我們這一家 · 2008-02-12 0

瘋狂的兩天

sq048
為了小雞..我都估唔到自己會咁癲..
真係好鐘意果種懶懶的味道..
暖暖的小雞..
每一刻都以為自己好似發緊夢一樣
究竟距離真正過這種日子..還有多遠呢?

係豆腐仔嗎?sq042
好得意呢..

小雞真的很懶